Velikonoční výstava 2015

30.03.2015 09:04

Ve dnech 27.3. - 29.3. 2015 proběhla 2. velikonoční výstava. Letošní rok byla zaměřena na symbol Velikonoc - vajíčko.

Mohli jste se dozvědět historii velikonočních vajec, jejich zdobení a historii oblíbených čokoládových vajec.

Opět nechyběl Lužický vajíčkovník. Součástí výstavy byla ukázka výroby madeirových vajec a řezbářské práce.

Své výtvarné velikonoční nápady představila MŠ Lužice, Kreativní kroužek Lužice a nově Vincentinum Lužice.  Po celou dobu výstavy

probíhala výtvarná dílna pro děti a dospělé. Návštěvníci si také mohli zakoupit drobnou velikonoční dekoraci a něco na zub.