Informace o nás

 

Kreativní kroužek vznikl v roce 2010. Scházíme se jednou měsíčně, a to vždy poslední pondělí v měsíci, od 16.30-18.30 v prvním patře budovy Obecního úřadu Lužice. Kroužek je určen pro děti školou povinné. Pravidelně i nepravidelně jej navštěvuje 15 dětí. Kroužek je bezplatný, plně hrazený z rozpočtu obce.

Název kreativní vyjadřuje, že se nezabýváme pouze výtvarnou výchovou, ale vyrábíme různé dekorace z rozličných materiálů. Za dobu co kroužek existuje jsme vyzkoušeli několik výtvarných technik...např. decoupage, lékařské špachtle, odlévání z forem,patinování apod.

Každoročně v prosinci je pořádána vánoční dílna. která je určena pro všechny, kteří se chtějí zabavit a zpříjemnit si odpoledne výrobou pěkné dekorace. Kreativní kroužek pořádá a podílí se na dalších akcích v obci např. drakiáda,rozsvícení stromečku apod.