Velikonoční výstava

10.04.2014 15:00

V termínu 10. - 12. 4. 2014 proběhla v naší obci velikonoční výstava. 

Její součástí byl velikonoční jarmark a v sobotu výtvarné dílničky. Výstava byla zaměřena na poslední předvelikonoční týden - od květné neděle do velikonočního pondělí. Těmto jednotlivým dnům, byly uspořádány i stoly. U každého si mohli návštěvníci přiblížit jaké křesťanské a lidové zvyky se k danému dni vážou. Další tři stoly byly věnovány - velikonočním symbolům, ukázce prací MŠ Lužice a ukázce prací Kreativního kroužku Lužice. Jsem velmi ráda, že se uspořádaná výstava líbila, a to nejen místním, ale i návštěvníkům z jiných obcí. 

Ještě malá statistika:

Celkový počet dekorovaných vajec na výstavě: 421

Celkový počet dekorovaných vajec na Lužickém vajíčkovníku: 185

Celková návštěvnost: zhruba 100